Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.alma-cubana.cz, společnost Wunder service s.r.o., IČ: 04336631, uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Společnost je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00061441 / 001.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • poštovní adresu
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ)
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Můžeme o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli.

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:

 • IP adresy
 • Soubory cookies
 • Případně jiné on-line identifikátory

Chráníme vaše data

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrná a budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky:

Osobní údaje může zpracovávat i tento zpracovatel:

 1. General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 260 87 961
 2. Solitea Česká republika, a.s., Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 255 68 736
 3. ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, 50002. IČO: 27924505
 4. Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306
 5. Zaslat s.r.o., Krkonošská 1607/10120 00 Praha 2 – Vinohrady. IČO: 03672808

Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně apod.) budou osobní údaje z databáze vymazány a Wunder service s.r.o. je nadále nebude zpracovávat.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní informace poskytnuté uživateli ve věku 18 let a více mohou být použity pro marketingové a propagační účely pouze společností Wunder service s.r.o.. Společnost vaše osobní informace uvedené na této internetové stránce nepronajímá, neprodává ani jinak nedistribuuje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů požadovaných zákonem. Snažíme se veškerými přiměřenými způsoby chránit důvěrnost vašich informací, Společnost však nezodpovídá za nepovolené jednání třetích stran.

Máte právo na přístup, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zprávy níže specifikovanému kontaktnímu místu.

Společnost si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto zásady, nebo jakékoli jiné zásady nebo postupy, a to kdykoli prostřednictvím odpovídajícího oznámení uživatelům své internetové stránky. Veškeré změny nebo aktualizace budou účinné okamžitě po zveřejnění na této internetové stránce.

Můžeme sdílet statistické nebo souhrnné neosobní informace o uživatelích s inzerenty, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami. Tyto údaje se využijí pro úpravu obsahu a reklamy internetové stránky společnosti s cílem nabídnout našim uživatelům lepší zážitek.

Kontaktní adresa

Wunder service s.r.o.
Božetěchova 2267/95, Královo Pole, 612 00 Brno

Emailová adresa: info@alma-cubana.cz

Možnosti odhlášení ze zasílání novinkový emailů (odstranění adresy z databáze)

Zašlete žádost na email info@alma-cubana.cz a váš email bude vyřazen z databáze

Možnosti odstranění osobních údajů

 • v případě, že máte zájem o odstranění veškerých osobních údajů, kontaktujte nás na emailu info@alma-cubana.cz s touto žádosti. Neprodleně odstraníme všechny osobní či citlivé údaje.