Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.alma-cubana.cz. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.alma-cubana.cz Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů
Prodávajcím a provozovatelem internetového obchodu www.alma-cubana.cz je společnost Wunder service s.r.o., se sídlem v Brně, Božetěchova 2267/95, Královo Pole, PSČ 612 00, IČO: 04336631, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89431.

Kupujícím se rozumí osoba, která provede objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.alma-cubana.cz.

3. Kupní smlouva
Řádně vyplněná objednávka kupujícího provedená prostřednictvím internetového obchodu www.alma-cubana.cz je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailem (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedené v e-mailové zprávě prodávajícímu. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany prodávajícího, je kupující povinný uvědomit prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@alma-cubana.cz

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právě  o odstoupení od smlouvy
V případě, že je Kupní smlouva uzavřena použitím elektronické komunikace (v tomto případě formou elektronického obchodu na internetu), má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 7 dní od převzetí zboží. V případě, že by prodávající nepředal kupujícímu informace, které jsou podle paragrafu 10 zákona č. 108/2000 zákonu o ochraně spotřebitele při domovním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů  povinný odevzdat, je tato doba určena na 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou informace řádně předané v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a začíná trvat doba 7 denní. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v paragrafu 12 odst.5 zákona č.108/2000 zákona o ochraně spotřebitele a při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručené do ukončení doby pro odstoupení a zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu doručené. Pro rychlé vybavení věci je nutné zboží vrátit na stejnou adresu prodávajícího, která byla uvedena v dokladech ke zboží a uvedená jako město, z kterého bylo zboží kupujícímu odesláno.

Odstoupením kupujícího od Kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší.
Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy ceny zaplacenou za zboží převodem na účet kupujícího.

V případe nesplnění některých z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží  bude vrácené na náklady kupujícího zpět.

5. Platební podmínky
Kartou online – platební brána společnosti ComGate Payments, a.s. zajistí bezpečnou platbu kreditní/debetní kartou. Pro případné reklamace a dotazy, prosím, kontaktujte poskytovatele platební brány: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

Bankovní převod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno.

Osobní odběr – v Brně, pouze na základě předem provedené e-mailové dohody s prodávajícím (info@alma-cubana.cz).

Dobírka – zboží na dobírku nezasíláme.

6. Dodací podmínky
Dodávku zboží provádí kurýrní služba GSL případně Zásilkovna.

Dodací lhůta zboží se liší dle zvolené možnosti platby:
a) v případě platby kartou nebo bankovním převodem bude zboží expedováno nejpozději následující pracovní den po obdržení platby.
b) osobní odběr v Brně je možný pouze na základě předem provedené e-mailové dohody s prodávajícím.

Doba doručení je po vyexpedování zboží dle dopravce do 3 pracovních dnů v rámci území ČR, do 10 pracovních dnů do zahraničí.

Položky, které nejsou momentálně skladem jsou v e-shopu označeny štítkem „Dostupné na objednávku“. V případě, že některé objednané položky nebudou v době objednávky skladem, kupujícímu bude vyexpedováno zboží skladem a zbytek objednávky neprodleně po naskladnění, nejpozději však do 30 pracovních dnů od potvrzení objednávky resp. přijetí platby.

Kupující je informován o odeslání a předání zboží dopravci na e-mailovou adresu, kterou uvedl při objednávce.

7. Záruční podmínky a záruční doba
Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná v den odevzdání zboží kupujícímu.

Ke každému zboží zakoupeném u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční list.

Reklamaci lze uplatnit pouze na zboží zakoupené pouze u prodávajícího, které je zcela zaplaceno.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen dodat reklamované zboží vždy čisté, nenošené, mechanicky nepoškozené, v originálním balení s visačkami a včetně požadovaných dokumentů.

Oprávněná reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinný uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

8. Reklamace a výměna zboží
Pro zahájení procesu reklamace je kupující povinen vyplnit Reklamační formulář (dále jen „Formulář“ ve všech případech:

a) Odstoupení od kupní smlouvy v 14 denní lhůtě. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání, Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.

b) Kupující vrací zboží, které si neobjednal. V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal neodpovídá zboží, které převzal má Kupující právo vrátit toto zboží zpět Prodávajícímu, maximálně do 14 dní od převzetí zboží. Kupující v tomto případě neplatí manipulační poplatek za vrácení zboží Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží hradí Prodávající.

c) Kupující požaduje výměnu zboží z důvodu nevyhovujících parametrů zboží (velikost, barva…). V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal mu nevyhovuje (velikost, barva) má právo vrátit zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, barvy, maximálně do 14 dní od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, že je zboží na skladě Prodávajícího a zboží nejeví známky nošení a není poškozené, je opatřené originálními visačkami a v originálním balení. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu do 30 dní od převzetí kompletně vyplněného Formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, které chce vyměnit. Kupujícímu bude účtován manipulační poplatek 300 CZK sloužící k úhradě poštovného a nákladů na výměnu zboží.

Pokud není Formulář kompletně vyplněný a nebo není k Formuláři přiložen doklad o převzetí zboží (dále jen „Požadované doklady“), Prodávající vyzve telefonicky případně elektronicky Kupujícího ohledně doplnění chybějících údajů a nebo předložení chybějících Požadovaných dokladů. Prodávající si zároveň bude účtovat manipulační poplatek ve výši 300 CZK zahrnující náklady, které Prodávajícímu vznikly v důsledku špatně vyplněného Formuláře nebo nepředložení Požadovaných dokladů.

Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky zastihnout Kupujícího, Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 dní od převzetí Formuláře a nebo Požadovaných dokladů Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřízení předmětného vrácení/výměny/reklamace a zboží bude vrácené na náklady Kupujícího zpět na adresu Kupujícího uvedenou ve Formuláři.

Pokud spolu s vyplněným Formulářem a s Požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti s tím, že Kupující nemá v úmyslu zboží vrátit/vyměnit/reklamovat

Zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním obale. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace a musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí zboží Prodávajícím.

Kupující je povinen kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace zaslat doporučeně na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřebrat zboží zaslané Kupujícím na dobírku.

Celková cena za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP, snížená o manipulační poplatek, v případu ustanovených VOP bude převedena na účet Kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 15 dní od převzetí kompletně vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady a se zbožím,které se vrací z důvodu uvedeného v bodě a) a b) tohoto článku

9. Slevy a slevové kupony
Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.
V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.
Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupny na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.
Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.
V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

10. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.alma-cubana.cz v sekci „Můj účet“.

Veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou využity výhradně k dokončení objednávky – zaslání zboží. Tyto údaje jsou poskytnuty společnosti GLS za účelem dopravení zboží na adresu kupujícího.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • poštovní adresu
  • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ)
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Můžeme o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli.

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:

  • IP adresy
  • Soubory cookies
  • Případně jiné on-line identifikátory

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

GOOGLE ANALYTICS

Tato internetová stránky používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

11. Závěrečné ujednání
Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách www.alma-cubana.cz